شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

كارگران :

قطعنامه تشکلها و نهادهای مستقل کارگری بمناسبت اول مه 2015

بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر - ایران سال 94

اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی بمناسبت اول مه 2015

مصاحبه نشریه مبارزه طبقاتی با پاول ستیگان

تلاشی برای پاسخ به سوالات بزرگ - هارالد برنتسن

نظام آباد و بجنورد و اکنون نوبت شهرک "درچوبین" است - سیامک ستوده

کارگران افغان در ایران و شرایط متضادی که در آن بسر میبرند - سیامک ستوده

اعتراض به شکل پخش گزارش اول مه سنندج از کومه له تی وی - بهروز ناصری

بیانیه شماره ١ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ایران سال ١٣٩٣

سومین بیانیه در مورد زحمتکشان افغانی درنظام آباد قزوین - سیامک ستوده

روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و همبستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم - سیامک ستوده

اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی به مناسبت اول ماه مه ١٣٩٣

مبارزه برای افزایش دستمزد اولویت جنبش کارگری است/ مصاحبه نشریه مبارزه طبقاتی با ناصر اصغری

مطالبات و وظایف مبرم ما در جنبش کارگری/ کاوه دادگری

در حمایت از فراخوان کمپین برای افزایش دستمزد/ امیر پیام

هنوز هم مادر - شعری از علی رسولی

در دفاع از شعار "کارگران ایران متحد شوید" به عنوان یک شعار کمونیستی (بهروز ناصری)

"کارگران ایران متحد شوید" یک شعار کمونیستی نیست! (اسد گلچینی)

برخیز و به پا کن یک انقلاب تازه (شعری از کازلی به مناسبت اول مه روز جهانی کارگر)

مبارزه طبقاتی و حقوق بشر- بهروز ناصری

تلاش برای برداشتن گامهای عملی برای ایجاد تشکلهای کارگری در محیط کار- بهروز ناصری

ایجاد تشکلهای کارگری و مشارکت سیاسی کارگران ایران در نظرات رفقا خسرو(فعال کارگری از ایران)، سلام قادری، مجید تمجیدی

درباره برکنار کردن منصور اسانلو

دوباره در مورد برکناری اسانلو و پاسخی به بعضی از موضعگیریها

شعار نان، مسکن ، آزادی در اول ماه مه سنندج

چرا همکاری و اتحاد گرایشات کارگری ضروری است !

اهمیت مبارزه قانونی و عملی کارگران

مصاحبه نشریه مبارزه طبقاتی با صدیق اسماعیلی

مقالات :

سرمایه چیست؟ - سهراب شباهنگ

یادداشتهای سیاسی - بهروز ناصری

دفاع انتقادی از قوانین کانتون جزیره - بهروز ناصری

درباره توضیحات رفیق حسن رحمان پناه - بهروز ناصری

در جواب به رفیق بهروز ناصری - حسن رحمانپناه

توضیحی درباره یک مقاله - بهروز ناصری

دوره انقلابی و دیکتاتوری پرولتاریا - منصور حکمت

چند یادداشت سیاسی - بهروز ناصری

مصاحبه با اصغر کریمی در مورد بی قید و شرط بودن آزادیهای سیاسی

تحکیم حزبیت: از نظریه تا عمل - کاوه دادگری

درباره اعتراض به شکل عریان /بهروز ناصری

یک گام به پیش/ پیش درآمدی به سوسیالیسم، سازمانیابی و سبک کار حزبی (بخش سوم)- کاوه دادگری

درباره مقاله «جهان وارونه و چالشهای پیش رو» - بهروز ناصری

یک گام به پیش (پیش درامدی بر سوسیالیسم، سازمانیابی و سبک کار حزبی) بخش دوم - کاوه دادگری

نقد «برنامه کومه له برای حاکمیت مردم کردستان» - شهروز ناصری

جبهه متحد کرد و حزب جدیدشان در کدام جبهه قرار گرفته است؟ - آریس زارعی

ارزیابی انتقادی از کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران- بهروز ناصری

یک گام به پیش (پیش در آمد ی بر سوسیالیسم،سازمان یابی و سبک کار حزبی)، بخش اول- کاوه دادگری

بحثی انتقادی در مورد برابری- شهروز ناصری

نیاز حزب کمونیست ایران به تغییر / بهروز ناصری

کنگره ملی کرد و تاکتیک ما - کاوه دادگری

درباره شرکت کومەله در کنگره ملی کرد(٢) / بهروز ناصری

درباره شرکت کومەله در کنگره ملی کرد (١) / بهروز ناصری

کومەلە متوهم است بە "کنگرە ملی کرد"یا مسئولیت پذیر؟ - آریس زارعی

اطلاعیه شماره یک کمیته مرکزی کومه له در رابطه با "کنگره ملی کرد"

اطلاعیه نمایندگی کومه له در خارج از کشور در باره کشتار مردم بی دفاع کرد در سوریه

چند ملاحظه کلی در حاشیه انتخابات اخیر (کاوه دادگری)

کمونیسم جنبشی برای رهایی همه انسانها- مصاحبه با محسن ابراهیمی

مصاحبه با محمد نبوی درباره بررسی جنبش سوسیالیستی در ایران

مصاحبه با اسد گلچینی درباره بررسی جنبش سوسیالیستی در ایران

صف خود را جدا کنیم - کاوه دادگری

اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی به مناسبت اول ماه مه ١٣٩٢

نکاتی در باره مقوله ملت و مسئله ملی بطور عام و طرح استقلال کردستان از ایران

کردستان بعد از جمهوری اسلامی

ترازنامه مباحثی پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت خویش - لنین

لنین حق تعین سرنوشت

مارکسیزم و مسایل ملی 1

تزهای مسایل ملی

متهمی که تاریخ را وارونه جلوه می دهد(جوابیەای به ابوالحسن بنی صدر)- حسن رحمان پناه

یک نگاه متدیک به پیوستن حزب اتحاد کمونیسم کارگری به حزب حکمتیست - بهروز ناصری

نظری مختصر در مورد اولین نشست مشترک احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست به نقل از: مبارزه طبقاتی شماره 8

مصاحبه نشریه مبارزه طبقاتی با پریسا نصرآبادی

سوسیالیسم در یک کشور و وظایف انترناسیونالیستی حزب کمونیست ایران

پلی به سوی سوسیالیزم

بررسی انتقادی شعار آزادی، برابری، حکومت کارگری

برابری در نابرابری (و پلمیکی با رفیق سیاوش دانشور)

نقد برنامه حزب کمونیست کارگری (یک دنیای بهتر)

امر کمونیسم رفع ستم و استثمار و تبعیض است! کمونیسم یعنی محو طبقات و ایجاد جامعه ای بی طبقه!

برابری هدف کمونیسم است (سیاوش دانشور)

کمونیسم و برابری ١ (پاسخ به بهروز ناصری)

کمونیسم و برابری ٢ (پاسخ به بهروز ناصری)

ماركس منتقد برابری (وود الن)

کومه له رادیکال و کمونیست، جریانی برای زمان حال و آینده

ارزیابیهای اختیاری از کومه له و حزب کمونیست ایران

ایران در دوره گذار

سیاستهای دوگانه جمهوری اسلامی

تاکتیکهای جمهوری اسلامی

هراس اپوزیسیون بورژوایی از گسترش مبارزات توده ها علیه جمهوری اسلامی ایران

معضلات جوانان

مصافهای دانشجویی

زنده باد مبارزات مردم کردستان علیه جمهوری اسلامی ایران

سخنی درباره جنبش دانشجویی

ستیز تبلیغاتی احمدی نژاد با اسرائیل