شمارە ٢٢ مبارزە طبقاتی

آرشیو نشریه مبارزه طبقاتی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

اطلاعیه شماره یک کمیته مرکزی کومه له در رابطه با "کنگره ملی کرد"


٢٠١٣/٠٨/٠٣


مسئله کرد به عنوان یک مسئله ملی حل نشده، یکی از مسائل گرهی خاورمیانه است. چهار دولت سرکوبگر منطقه در ایران، عراق، سوریه و ترکیه مستقیماً در این مسئله درگیر هستند و با تمام قوا در برابر حل دمکراتیک و عادلانه آن ایستاده اند. اگر چه این مسئله در هر کدام از این کشورها ویژگی خاص خود را دارد، اما در عین حال مسائل بخش های مختلف کردستان بر یکدیگر تاثیر دارند. مردم کرد در هر چهار بخش کردستان عملاً در پیروزی ها، شکست ها، آوارگی ها، جنگ های داخلی، از هم دیگر تاثیر می پذیرند. کومه له به عنوان یک جریان کمونیست و انترناسیونالیست که می کوشد جنبش انقلابی مردم کردستان ایران را به پیروزی برساند، فعالیت در این عرصه را بعنوان یک مسئله منطقه ای یکی از عرصه های با اهمیت کار خود به حساب می آورد و در آن ایفای نقش خواهد کرد. در این رابطه برای خنثی کردن سیاست ها و توطئه های مشترکی که به ویژه توسط دولت های منطقه و قدرت های امپریالیستی برای به انحراف و یا به شکست کشاندن مبارزات عادلانه مردم کرد تدارک دیده می شود، فعالانه خواهد کوشید. کومه له از مبارزات مردم بخش های دیگر کردستان به گرمی پشتیبانی خواهد کرد و برای تخفیف رنج ها و آلام این مردم از هر طریق ممکن تلاش میکند.

وجود احزاب، سازمان ها و نیروهای مختلف با گرایشات سیاسی و طبقاتی متفاوت که درگیر این مسئله هستند، و بهره برداری دولت های منطقه از شکاف های موجود همواره یکی از معضلات و نگرانی های مردم کردستان در بخش های مختلف آن بوده است. کومه له تلاش در جهت تخفیف این معضلات و رفع این نگرانی ها و ممانعت از دست اندازی های دشمنان مردم کرد را امر و وظیفه تخطی ناپذیر خود می داند. کومه له در راستای چنین امری، تشکیل نهادی به نام "کنگره ملی کرد" را چنانچه به اهداف فوق خدمت کند را مکانیسم مناسبی برای کم کردن رنج و محنت مردم کردستان و گامی در جهت تداوم مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت این مردم ستمدیده می داند.

بحث و گفتگو پیرامون تشکیل "کنگره ملی کرد" سالیان طولانی است که جریان دارد. اما تلاش های عملی در زمینه ایجاد چنین نهاد پایداری که بتواند گرایشات مختلف را حول مسئله ملی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد زیر یک سقف گرد آورد، هر بار به دلیل انحصار طلبی این یا آن نیروی سیاسی و یا به علت دست اندازی دولت های سرکوبگر مردم کرد، با شکست روبرو شده است. طی ماههای اخیر یک بار دیگر این مسئله در دستور کار نیروهای مختلف فعال در مسئله کرد و از جمله کومه له قرار گرفت. در ادامه تلاش هایی که در این زمینه صورت گرفت، اولین اجلاس نمایندگان نیروهای سیاسی فعال در هر چهار بخش کردستان در تاریخ ٢٢ جولای در شهر اربیل - کردستان عراق برگزار گردید.

در این نشست از همان ابتدا روشن شد که نیروهای حاضر در اجلاس افق های متفاوتی را پیش روی کنگره قرار می دهند. اما علی رغم این تفاوت ها اجلاس نخست موفق شد که کمیته ای برای تدارک این کنگره مرکب از ٢١ عضو از هر چهار بخش کردستان را سازمان دهد. کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) یکی از اعضای این کمیته است. کومه له از همان آغار به کار این کمیته کوشید مسائل مختلف در حول و حوش کنگره را از طریق رسانه های جمعی خود به اطلاع عموم برساند، دیدگاه های خود را تشریح کرده و امیدها و نگرانی های خود را در این زمینه با مردم در میان بگذارد.

پرنسیپ ها و نکاتی که کومه له در این زمینه چه در اجلاس عمومی روز ٢٢ جولای و چه در جلسات تاکنونی کمیته تدارک کنگره بر آنها پافشاری کرده است و در روزهای آتی تا روز برگزاری کنگره و در طول برگزاری کنگره نیز آنها را پیگیری خواهد کرد عبارتند از:

١- تدارک کنگره بایستی به نحوی باشد که دست دولت های سرکوبگر که مستقیماً حقوق اولیه ملی مردم کرد را پایمال می کنند، از هر گونه دخالتی در این زمینه کوتاه سازد. وظیفه این کنگره اساساً ایجاد توازن قوای بهتری به نفع مبارزات مردم کردستان در رابطه با همین دولت ها است.

٢- کنگره بایستی این اصل را که مسئله کرد در هر کدام از بخش های کردستان ویژگی خود را دارد و راه حل خاص خود را می طلبد، به رسمیت بشناسد و از هر گونه اعمال فشاری برای تحمیل یک سیاست و جهت گیری معین بر مبارزات مردم کرد در هر کدام از بخش های آن دوری گزیند.

٣- کومه له نیاز حکومت محلی کردستان عراق را برای "تشنج زدایی" و تنظیم مناسبات خود با دولت های منطقه به رسمیت می شناسد. اما کنگره ملی کرد نمی تواند ابزار پیشبرد چنین سیاستی باشد. در این رابطه کومه له با دعوت دولت های سرکوبگر مردم به عنوان مهمان به کنگره مخالف است.

٤- کومه له در همانحال که مناسبات دیپلماتیک احزاب سیاسی فعال در بخش های مختلف کردستان با دولت های حاکم در منطقه را برسمیت می شناسد، اما تأکید می کند که این مناسبات نباید به بهیچوجه زیانی به جنبش های حق طلبانه مردم کردستان در بخش های دیگر برساند.

٥- نیروهای شرکت کننده در کنگره دارای حقوق و اختیارات یکسانی هستند و کومه له با هر گونه هژمونی طلبی و تحمیل سیاست ها و روشهای این یا آن گرایش بر فضای کنگره و بر روند پیشرفت مباحثات آن مخالفت می کند و خواهان رعایت اصول و ضوابط دمکراتیک بر روند تدارک و برگزاری کنگره می باشد. نگرانی کومه له از این لحاظ واقعی است و چنین تلاش هایی را مشاهد کرده است و در فرصت های مختلف به طور علنی مورد انتقاد قرار داده است.

٦- در عین اینکه برگزاری هرچه زودتر این کنگره ضروری است، اما کاری را که سالهاست به دلایل گوناگون به تعویق افتاده است نمی توان با عجله کاری به انجام رساند. نیاز به بحث و دیالوگ پیرامون مسائلی که در این کنگره طرح خواهند شد، آگاه گری و شرکت دادن بیشتر مردم در این روند، این تجربه را در حافظه مردم کردستان، در همه بخش های آن، ثبت خواهد کرد و مانع به انحراف کشیده شدن و شکست آن خواهد شد. کومه له دو ماه تاخیر در این زمینه را پیشنهاد کرده است و به تعویق انداختن کنگره را گامی در جهت تدارک مؤثرتر آن می داند.

٧- از نظر کومه له پیام این کنگره به دولت های حاکم در کشورهای همجوار ، ادامه مبارزه تا تحقق کامل خواست ها و مطالبات عادلانه و حق طلبانه مردم کردستان است. در همانحال پیام این کنگره برای مردم ملیت های دیگر که در جوار ملت کرد در کشورهای مختلف زندگی می کنند، پیام همبستگی انسانی و مبارزاتی است. ما با هر گونه تفرقه اندازی بین انسان ها بر اساس ملیت و جنسیت و تحریک احساسات عقب مانده در این زمینه به شدت مبارزه می کنیم و خواهان آن هستیم که مردم علی رغم این گونه تفاوت ها، بر اساس هویت انسانی، بر اساس درد مشترک و سرنوشت مشترکی که در ارتباط با رژیم ها و طبقات حاکم دارند، با همدیگر متحد و متفق باشند. این محتوای پیام ما به این مردم است و هرگونه یکسان گرفتن منافع این مردم با منافع دولت های حاکم را مردود می دانیم.

٨- کومه له در زمینه با موفقیت برگزار شدن این کنگره احساس مسئولیت می کند و امیدوار است که محدود نگری، انحصار طلبی، تلاش برای استفاده ابزاری از این کنگره نتواند مانع این موفقیت شود و در هر حال به عنوان تجربه ایی در مبارزات مردم کردستان به ثبت برسد.

کمیته مرکزی کومه له
(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
سوم اوت ٢٠١٣